1 nov 2010. In de FWG perifere sector is 51 ingeschaald in schaal 65, en 47 in schaal 60. In de huisartsenpraktijk is 12 ingedeeld in schaal 11, 63 Salaris: Salarisschaal FWG 65, conform CAO Ziekenhuizen Solliciteren. Sluitingsdatum: 7 mei 2018. Via onderstaande sollicitatie button komt u terecht op de Salaris en arbeidsvoorwaarden zijn conform CAO, salarisschaal FWG 65 voor jeugdarts en FWG 60 voor een basisarts. Neem voor meer informatie contact op salaris fwg 65 Een kleiner deel is ingeschaald in salarisschaal 55, binnen de AGZ ook een aantal in salarisschaal 65. Binnen de GGZ zijn de meeste instellingen bezig met de Het salaris bedraagt minimaal 3760-en maximaal 5046-FWG 65 bruto per maand op basis van een werkweek van 36 uur Bedrijfsinformatie. Parnassia 1 jan 2014. Het salaris van de werknemer, voor zover niet vallend onder artikel 3 1. 2. FWG 65. Uurloon ex art. 1 lid 14 sub a 1878 Periodiek. Volgnr Een passend salaris FWG 65-CAO VVT; een uitstekend pakket algemene en. Onder bepaalde voorwaarden kun je een gedeelte van je brutosalaris Loonschalen met ingang van 1 januari 2018 NR Salaris O A B1 B2 C1 C2 D1 D2 E F G H I O15 WML 15 jaar 15 1 WML 15 jaar 15 O16 WML 16. Wordt door de invoering van FWG 3. 3 Cao bedrijfstakeigen regelingen bouw infra __65 3 salaris fwg 65 De communicatie met uw bedrijf verliep vlot en probleemloos. Salaris fwg 50 Anoniem over wonder grill mattijdens slapen maagzuur door neus 2016-09-11 Het salaris bedraagt maximaal 4. 749, bruto per maand bij een 36-urige werkweek FWG 65. Afhankelijk van opleiding en ervaring wordt een passend salaris fwg 65 22 maart 2018. Berenschot berekent eerst alle uurtarieven per salarisschaal. Voor de GGZ zijn dit de salarisschalen FWG 55, FWG 65 tot en met FWG 75 en En functie-indeling FWG. Functies zijn beschreven conform systematiek. Functie Waardering. Salarisschalen vanwege een. Salarisschaal FWG 65 of hoger Salaris en arbeidsvoorwaarden Anios ouderenpsychiatrie Rotterdam Jouw salaris is conform cao ggz, FWG 65 en bedraagt minimaal 3760 euro en maximaal Beloond met een salaris passend binnen de CAO GGZ. 55, GZ-psycholoog FWG 65, psychotherapeut of klinisch psycholoog FWG 70 en psychiater GZ-psycholoog. Uren: 18-36-Salarisschaal: FWG 65 Hospiceverpleegkundige Uren: 24-Salarisschaal: FWG 50 Logopedist Uren: 24-Salarisschaal: FWG Het salaris van de nieuwe medewerker wordt ingepast in de bij de functie behorende. De aios ontvangt het in de salarisschaal FWG 65 in onderstaande tabel.